הכל יחסי!

בואו נדבר רגע על הדבר הזה שנקרא "יחס המרה". אותו אחוז קסום שמבטא את היחס בין כמות הנכנסים לאתר שלכם לבי...